ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΟ ΜΠΙΖΕΛΙ ΣΑΚΙ 30Kg

48,00

(PISUM SATIVUM)

• Χώρα προέλευσης: Ελλάδα

• Μέση στρεμματική απόδοση :800-1.000Kg σανό / στρ (ξηρικά χωράφια)

• Υψηλές αποδόσεις έως 300Kg/στρ σε καρπό
• Εποχή σποράς : Εναλλακτική Οκτώβριο-Νοέμβριο νωρίς την άνοιξη
• Συνιστώμενη ποσότητα σποράς : 16-18Kg/στρ (σανό)
• Συνιστώμενη ποσότητα σποράς : 14-16Kg/στρ (καρπό)
• Πρωιμότητα: μεσοπρώιμη
• Αντοχή στον παγετό :έως -18ο C
• Αντοχή στο πλάγιασμα
• Αντοχή στην ξηρασία: Μέτρια
• Αντοχή στο ωίδιο, τη σεπτορίαση, τη καστανή σκωρίαση και τη φουζαρίωση
• Χρώμα άνθους: Μωβ
• Ύψος : έως 155cm
• Βάρος 1000 κόκκων: 90-100γρ
• Σε ευνοϊκές συνθήκες βλάστησης αναπτύσσει πλούσια φυτομάζα
• Άριστη προσαρμοστικότητα στις ελληνικές συνθήκες
• Χρησιμοποιείται για την παραγωγή σανού μετά από καλλιέργεια με διάφορα σιτηρά
• Δεν είναι γενετικά τροποποιημένη ποικιλία