Επιστροφή στις κατηγορίες:

Ratonex ποντικοφάρμακο υγρό 250ml

26,90

Το μοναδικό υγρό ποντικοκτόνο με άδεια στην Ελλάδα. Το Ratonex είναι υγρό ποντικοκτόνο με τη δραστική ουσία Difenacoum 0.0026% πολύ αποτελεσματικό ενάντια σε αρουραίους και ποντίκια.